Crises e loitos. Os labirintos da vida cotiá… Un obradoiro que comezaremos para febreiro…

Crises e loitos JPEG

Este espazo serve para axudarnos a enfrontar os cambios da nosa vida… Cambios como quedar no paro, ter unha crianza, vivir unha enfermidade inesperada, facerme maior, empezar a vivir en parella, morrerme un ser querido, marchar as/os fillas/os da casa, romper coa parella… Son cambios que teñen moito de crise e ás veces de desamor… Temos sensación de perda… de que algo morre…

O obradoiro dá ferramentas para elaborar os loitos pendentes e facer despedidas. E desde aí facer camiño de transformación, abrindo novas etapas para reconectarnos coa VIDA…

Podes facer extensiva esta convocatoria a outras mulleres da túa vida que poidan estar interesadas.

Para apuntarte chama ao 639 20 36 69 antes do martes 10 de febreiro. Coma sempre, as prazas van ser limitadas.

Unha aperta.

Tareixa.