Una novidade no noso blog: “Xornadas de interese”

Unha novidade no noso blog…

A partir de agora e na medida das nosas posibilidades, imos ir colgando información de convocatorias diversas baixo a categoría Xornadas de interese: xornadas, encontros, actos e demais actividades…

Iso si, sempre que sexa afín á filosofía do blog (bo trato, perspectiva de xénero…) e que enviedes a información ao correo obradoirosdoreencontro@gmail.com

Unha apertiña.

   Tareixa.