A revolución dos coidados é posible!

Recollo estas palabras da nosa compañeira Cristina, sobre os obradoiros e os coidados…

“A través dos obradoiros estou descubrindo un mundo novo e sinto que me queda moito camiño por facer… Estame servindo tanto, tanto, na miña vida todo o que imos aprendendo nos obradoiros que me propoño para este novo “curso” darme moitos espazos de crecemento para min. Vexo que a revolución dos coidados é posible! Ademais de moi necesaria…”

Cristina (agosto de 2015)