Xornada do Reencontro: sábado 21 de setembro

Ide facendo oco para a Xornada do Reencontro, compañeiras!

Contamos que sexa para o sábado 21 de setembro… se non hai nada de novo…